Generalforsamling 20/02-18 – referat

Referat generalforsamling:

 • Valg af dirigent: CC melder sig
 • Klubbens beretning ved formand Jan. Ingen kommentarer
 • Regnskab ved Jeppe: Lidt et sløvt år, få stævner, men stadig 16.000 kr i overskud. Pt. 130.000 i egenkapital. Der er ikke sat penge til på fester, hvilket fortsættes.
  Nyanskaffelser:
  Stævne PC
  Gummilodder
  Graffitivæg
  Nye maskiner: Pec dec, benpres, leg extension
  Regnskabet godkendes.
 • Indkomne forslag:
  a) Klubbens vedtægter er blevet revideret og vedtaget med stemmerne 17/17.
  De nye vedtægter er vedtaget og er hermed gældende.
 • Valg af bestyrelse
  1. Næstformand: Trine ønsker ikke genvalg. Jeppe P Rosenørn stiller op som eneste kandidat og vælges
  2. Kasserer Jeppe P Rosenørn trækker sig. Jan Peters stiller op som eneste kandidat og vælges
  3. Der skal vælges to suppleanter. Der er 3 opstillede kandidater: Emil Bang, Rene Wiingaard og Lars Mering-Mikkelsen.
   De to suppleanter vælges ved én afstemning, hvor hver stemmeberettigede stemmer to gange. Der er 17 stemmeberettigede medlemmer. Stemmerne faldt således:
   Emil: 7
   Rene: 12
   Lars: 13
   Dertil var der 2 blanke stemmer.
  4. Revisor: CC modtager genvalg og vælges
  5. Revisorsuppleant: Kenneth modtager ikke genvalg. Kim Pedersen modtager valg og vælges som ny revisorsuppleant.
  1. Rene Wiingaard foreslår, at Niels Henrik Christensen bortvises, da Rene mener, at Niels undergraver klubben og ”løber med sladder”.
  2. CC foreslår nye brusere i herrebadet.
  3. CC foreslår en ny mavemaskine.
  4. Jan Peters opfordrer til, at medlemmer benytter det åbne bestyrelsesmøde som ligger de første 30 minutter af hvert bestyrelsesmøde, hvis de har noget på hjerte.
  5. Rene Wiingaard foreslår, at kaffe forbydes i klubben, da der er mange pletter på gulvene. Bl.a. det nye eleikogulv. Alternativt foreslås et reglement, der kan reducere kaffespildet.
   Anders og Jeppe bekræfter problematikken omkring kaffespild.
  6. Kim Pedersen spørger om indkørslen kan lappes. Jan Vestergaard fortæller, at der kommer en fra kommunen tirsdag d. 6/3 med henblik på reparationer og nyanskaffelser.
  7. Jan Vestergaard opfordrer til at sende forslag i denne forbindelse til bestyrelsen.
  8. Jan Peters spørger generalforsamlingen om, hvem der skal pointere, hvis et medlem glemmer at rydde op efter sig. Der udtrykkes enighed om, at det er okay, at samtlige medlemmer kan henvende sig til ”syndere”. Der opfordres til ikke at blive sur eller vred, hvis det pointeres, at man har glemt at rydde op eller overset noget.
  9. Rene Wiingaard foreslår, at medlemmer der ønsker at drikke kaffe spæder til en kaffekasse og at en sådan oprettes.
  10. Emil Bang foreslår en skærpet opmærksomhed for at gøre nye medlemmer opmærksom på ordenskodekset.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *