Bestyrelsesmøde 03/04-18

Bestyrelsesmøde 03-04-18

Tilstede

 • Jan P
 • Rene W
 • Jonas M
 • Jeppe P
 • Jan V
 • Lars M

 

Fraværende

 • Rasmus

Referat

Meddelelser

Jeppe, Jan V og Jonas har haft møde med Lisbeth Stokholm og Søren Ørgaard fra kommunen vedr. tilbygning eller evt. flytning af lokaler til den sorte sal og tilhørende mindre lokaler.

Vi fik penge til maling af lister på tilbygningen (bad og omklædning).

AaSKs lokaler står til at få nye vinduer

Jan V har været til repræsentantskabsmøde:
Klassiske løftere til udstyrsstævner får ikke længere et klassisk resultat.
Der er kommet mere egenbetaling til løftere der skal udenlands.
Der skal være jury-medlemmer til alle stævner.
Containeren sælges og skal derfor tømmes.

Regnskab og Økonomi

Sund økonomi.

Nye sager

AaSK Open 2018

Der mangler fortsat spottere, men nogenlunde tilbagemeldinger. SPH kontaktes ved spotter-mangel. Jeppe er tovholder

Der skal ryddes op ude bagved.

Der bliver indkøbt ny elastik, foam roller samt benrem. (Jonas)

Revidering af kontigenter i fht. Nedsættelse af f.eks. dommere osv.

FB opslag om medlemmernes skabsnummer. (Jonas)

Opfølgning

Conventus er annulleret.

Stævner

DM klassisk næste weekend: Vi har 5 løftere med: Martin, Oda, Rebekka, Katja og Caroline.
DM-A: Daniel gik 9 for 9.

Ansøgninger

Der skal ansøges div. Fonde ved fondsøgningskonsulenten.

Bordet rundt

Der skal laves flere arrangementer for licensløftere
Der er rod i skiverne ved smith-stativet. FB-opslag med billede. (Jeppe + Jonas)
OH-press og logpress ødelægger vores nye skiver, da de smides ned.
Rygning forbudt – også e-cigaretter. Rygerne roder og skal selv rydde op. (Rene)
Bænkene vendes (Jeppe og Jonas)
Passwords ændres
Kaffekasse praktiseres fra 1/6. Regler kommer senere (Rene)

Ris og ros

 

Næste møde

15/5-2018

Generalforsamling 20/02-18 – referat

Referat generalforsamling:

 • Valg af dirigent: CC melder sig
 • Klubbens beretning ved formand Jan. Ingen kommentarer
 • Regnskab ved Jeppe: Lidt et sløvt år, få stævner, men stadig 16.000 kr i overskud. Pt. 130.000 i egenkapital. Der er ikke sat penge til på fester, hvilket fortsættes.
  Nyanskaffelser:
  Stævne PC
  Gummilodder
  Graffitivæg
  Nye maskiner: Pec dec, benpres, leg extension
  Regnskabet godkendes.
 • Indkomne forslag:
  a) Klubbens vedtægter er blevet revideret og vedtaget med stemmerne 17/17.
  De nye vedtægter er vedtaget og er hermed gældende.
 • Valg af bestyrelse
  1. Næstformand: Trine ønsker ikke genvalg. Jeppe P Rosenørn stiller op som eneste kandidat og vælges
  2. Kasserer Jeppe P Rosenørn trækker sig. Jan Peters stiller op som eneste kandidat og vælges
  3. Der skal vælges to suppleanter. Der er 3 opstillede kandidater: Emil Bang, Rene Wiingaard og Lars Mering-Mikkelsen.
   De to suppleanter vælges ved én afstemning, hvor hver stemmeberettigede stemmer to gange. Der er 17 stemmeberettigede medlemmer. Stemmerne faldt således:
   Emil: 7
   Rene: 12
   Lars: 13
   Dertil var der 2 blanke stemmer.
  4. Revisor: CC modtager genvalg og vælges
  5. Revisorsuppleant: Kenneth modtager ikke genvalg. Kim Pedersen modtager valg og vælges som ny revisorsuppleant.
  1. Rene Wiingaard foreslår, at Niels Henrik Christensen bortvises, da Rene mener, at Niels undergraver klubben og ”løber med sladder”.
  2. CC foreslår nye brusere i herrebadet.
  3. CC foreslår en ny mavemaskine.
  4. Jan Peters opfordrer til, at medlemmer benytter det åbne bestyrelsesmøde som ligger de første 30 minutter af hvert bestyrelsesmøde, hvis de har noget på hjerte.
  5. Rene Wiingaard foreslår, at kaffe forbydes i klubben, da der er mange pletter på gulvene. Bl.a. det nye eleikogulv. Alternativt foreslås et reglement, der kan reducere kaffespildet.
   Anders og Jeppe bekræfter problematikken omkring kaffespild.
  6. Kim Pedersen spørger om indkørslen kan lappes. Jan Vestergaard fortæller, at der kommer en fra kommunen tirsdag d. 6/3 med henblik på reparationer og nyanskaffelser.
  7. Jan Vestergaard opfordrer til at sende forslag i denne forbindelse til bestyrelsen.
  8. Jan Peters spørger generalforsamlingen om, hvem der skal pointere, hvis et medlem glemmer at rydde op efter sig. Der udtrykkes enighed om, at det er okay, at samtlige medlemmer kan henvende sig til ”syndere”. Der opfordres til ikke at blive sur eller vred, hvis det pointeres, at man har glemt at rydde op eller overset noget.
  9. Rene Wiingaard foreslår, at medlemmer der ønsker at drikke kaffe spæder til en kaffekasse og at en sådan oprettes.
  10. Emil Bang foreslår en skærpet opmærksomhed for at gøre nye medlemmer opmærksom på ordenskodekset.

 

Trine bliver Europamester i dødløft og nr. 2 samlet!

De gæve hobitter fra AaSK (Trine og Jonas) snød de russiske landstrænere og Trine snuppede både dødløft guld og sølv samlet samt en bronze i bænkpres.

Trine Bagger skulle til sit 3. EM i styrkeløft i kvindernes -52 kg klasse. Dødløftformen havde vist rigtig gode takter det seneste år, men til både EM og VM i ’16 fungerede det ikke helt på dagen. Til EM havde Trines knæbind ligget så stramt, at hun ikke kunne mærke sine fødder og derfor mistede balancen i dødløft og til VM gjorde jetlag og forsinkelse, at der ikke var mere krudt tilbage til dødløften.

Med de erfaringer i rygsækken og en rigtig god opkøring var der nu medaljehåb i dødløften for AaSKs egen superhobbit.

Pga. de uheldige faktorer var Trines bedste internationale resultat i dødløft “kun” 165. I opkøringen havde Trine lavet 180 (!) kg.

Til indvejningen melder Trine derfor sine “rigtige” startvægte i squat og bænk, men melder kun 150 kg i dødløft (planlagt startvægt var 170). De 150 kg afspejler fint hendes hidtige internationale resultater og der er ingen af konkurrenterne, der fatter mistanke.

Efter en PR i squat på 162.5 kg og et godt løft på 95 kg i bænkpres, der var nok til en bronze, blev det tid til dødløften.
Ifølge reglerne kan man ændre sin startvægt indtil 3 minutter før start i disciplinen. Mens Trine varmer op til dødløften skriver jeg en forsøgsseddel på de 170 kg og 3 minutter og et par skunder før start lægger jeg sedlen på dommerbordet. De to russiske trænere kommer også løbende og lægger en seddel til hver af deres to løftere. På dette tidspunkt ligger Trine på en samlet 4. plads og de to russere på 1. og 2. pladsen.

De russiske trænere havde tilsyneladende besluttet at opvarmningen så tung ud så de havde nedjusteret 5 kg for begge deres løftere. Anna på 1. pladsen var langt foran efter at have squattet hele 190 kg, men Svetlana på 2. pladsen røg nu 25 kg ned i fht. Trine, hvilket gjorde, at Trine overtog hendes 2. plads.

Begge de russiske trænere kigger forvirret rundt og render frem og tilbage mellem skærmen med resultaterne og deres løftere. De tror de har overset noget og, at de var mere eller mindre sikre på både 1. og 2. pladsen. De står begge to og kigger, da Trine skal løfte. Trine flår de 170 kg på som var det en tom stang og de to russiske trænere står helt stivnet og måber.

Svetlana havde øget 10 kg til 2. forsøget, men da vi er langt foran og gerne vil sikre dødløft guldet, går vi 7.5 kg op til 177.5. Svetlanas 165 kg ser rigtig tunge ud og Trine løfter de 177.5 i overbevisende stil. Russerne indser, at løbet er kørt og fokuserer på at forsvare deres 3. plads og øger kun 5 kg. Det samme gør vi for at gå efter en PR. På dette tidspunkt er Trine sikker på både dødløft guld og samlet sølv og det sidste løft på 182.5 kg bliver desværre lidt liiiidt for tungt.

Ikke desto mindre laver Trine serien:
Squat 162.5 kg, Bænk 95 kg, Dødløft 177.5 kg og en total på 435 kg @ 51.61 kg. Det giver samtidig 5450,45 Wilks point som er det højeste i Danmark nogensinde på tværs af alle klasser og køn.

Det er vist det man kan kalde en godkendt dag i Malaga 😀

 

 

 

Bestyrelsesmøde 28-03-2017

Bestyrelsesmøde 28-03-17

 

Tilstede

Rasmus Jensen
Henrik Zeiner
Jan Peters
Jeppe Poder
Jan Vestergaard
Jonas Møll
Trine Bagger

Fraværende

 

Referat

Godkendt.

Meddelelser
Rep møde i Odense. Kval krav til DM klassisk vedtaget.
SL stang bøjet
Der har været to til EM 😀
Rotte fundet i afløb fra vaskemaskinen. Rist skal på.
Ny tlf abn. Ved Oister til 40 kr/md til mobilepay.

Regnskab og Økonomi

112.000 kr på kontoen.

Nye sager

Der kan i visse tilfælde gives et årskort til 650 kr, hvis personen ca. træner én gang om måneden.
Løftere fra andre klubber har lov til at træne i klubben ved ture til Aalborg eller arbejde i nærheden i begrænsede perioder.
Et medlem har fået en skriftlig advarsel for uorden. Skriftlige advarsler er nu indført som sidste advarsel inden man smides ud.
Unge elite BMX ryttere fra Falcon har interesse i at komme og træne. Kommunen støtter godt op om ungdomsarrangementer. Jeppe Poder er tovholder.
Støbeplade skal købes og skæres til så den kan bruges i powerracket til squat.
Split til pins i powerracket er slidte og skal skiftes (Rasmus)
Fra nu af bliver der kun købt en slags smallere elastikker (sorte) og så kan man benytte flere eller færre.
Ny stol til PC er doneret af JP J
Rengøring fra kommunen skal kontaktes, da de enten gør det dårligt eller slet ikke kommer.>
Service i køkkenet bliver fjernet, da det ikke bliver vasket.
Der skal ryddes op i skiverne (arbejdsdag)
Unloader ryger ud og bruges kun til stævner, da den fylder.
Nye lister til håndvægtsområdet samt lister til elastik under bænkene. (Rasmus)
10 mm bolt til T-bar row (Rasmus)
100 m netkabel (Vagn)

Opfølgning
Der skal noteres medlemsnummer på indbetaling af kontingent  – Det bliver fixet til marts
Kæder skal også indkøbes  (Kælderen skal spørges om de vil sælge deres (Vagn)- Jeppe
Holdere til stænger skal købes – Jonas
Facebookannoncer  skal sættes i gang snarest muligt (Jonas)
SOLFILM
Listen over medlemmer skal gennemgås for aktive og inaktive medlemmer.

 

Stævner

AaSK Open:
Indkøb og køkken: Skimmer – Skimmer står for indkøb af mad og hjælper Kim i køkkenet.
Zeiner speaker og starter op begge dage – så kan Skimmer overtage senere.
Ansvarlig for dommerbordet: Trine (Trine og Caroline)
Spotteransvarlig: Jeppe, Jonas og Rasmus. Mulige kandidater findes allerede nu. Hver spotter bliver sat på en indvejning.
Meet director inkl. caféen: Vagn
Sponsoransvarlig: Trine

Ansøgninger

 

Bordet rundt

Curl stang på 100cm forslås. Nedstemt.
To gratis stænger godkendes. En fat bar og en lige curl stang på 160 cm.
 

Ris og ros

 

Næste møde

02/05-2017 kl. 19.00.

DM Styrkeløft 2017 (Albertslund 04/03)

Lørdag stod den på DM i styrkeløft. Vi havde 3 mand med i form af Trine Bagger, Jeppe Poder og Lasse Graakjær samt undertegnede som hjælper. Heldigvis var der hjælper-back-up i form af Caroline som pt. bor i København og havde tilbudt overnatning hos hende.
Efter en lang køretur fredag aften ankom vi hos Caroline og fik en god nats søvn til trods for undertegnede led under en svær omgang influenza og hosteanfald. Det blev hurtigt lørdag morgen, hvor der var stævnestart for Trine kl. 12. Jeppe og Lasse måtte vente helt til 16.30.

Trine vejede let ind på 51.2, hvilket jo godt kan påvirke styrken lidt, men den fejlede heldigvis ingenting. I squatten lavede Trine serien 145-152.5-157.5 efter lidt drama på sidste forsøget, hvor mine knæbind åbenbart var “for stramme”. Efter at være blevet hjulpet ned fra podiet var Trine dog hurtigt klar til bænkpres. Netop denne disciplin har et love/hate forhold for Trine, men på det seneste mest hate. Vi startede derfor ud i en gammel trøje og Trine pressede sikkert 80 kg. Herefter skift til ny trøje og ind at forsøge på 97.5 kg, men det var, som de sidste par uger havde lagt op til, ikke lige en god bænkpres dag og Trine måtte nøjes med sine 80 kg efter to gode forsøg på de 97.5.
Som hos de fleste 3 kæmpere i AaSK er dødløft favoritøvelsen, så humøret var hurtigt højt igen efter bænken. Opvarmningen var lidt tung ifølge Trine, men fra min side så det rigtig fint ud. Vi holdte fast i startvægten på 165 kg som også blev løftet uden problemer. Herefter gik vi på 172.5 kg som var sikre, men det var måske ikke i dag den stod på PR, så vi meldte 177.5. Det syntes den landsholdansvarlige dog var for konservativt så vi ændrede vægten til 180 kg – dansk rekord forsøg med 5 kg og en tangering af Trines bedste træningsløft. Det resulterede dog i, at Carolines ellers så gode banankage kom op igen ligefrem propertionelt med de 180 kg; for at skåne overdommeren valgte Trine at slippe vægten halvvejs oppe og undgik det helt store show.
Til trods for en lidt off-dag i bænken blev Trine alligevel stævnets bedste løfter på point. Hun blev også kåret som årets løfter 2016, så det blev noget af en medaljehøst.

Efter en del ventetid var det nu blevet Jeppe (-105 kg) og Lasses (-120 kg) tur. Jeg var blevet importeret til Sjælland primært for at lægge knæbind på vores 3 løftere, en opgave der i sig selv er krævende nok, men med kighoste-lignende tilstande endnu mere krævende. Min dårligdom skulle dog ikke påvirke vores stærke gutter, så knæbindene fik fuld smadder og både Jeppe og Lasse gav den maks gas.
Jeppe lavede serien 250-255-270 og endte på trods af et lille kommunikationsbrist med Caroline i fht. vægtvalg med en stævne-PR på hele 40 kg! Måske var det frustrationen over “kun” at have 255 med, hvis det sidste forsøg gik galt, der gjorde at Jeppe blæste de 270 kg op – der er til meget mere i ham.
Lasse har for nylig fået øjnene op for stramme knæbind og valgte at åbne på sin stævne-PR på magiske 300 kg. Efter et lille teknisk kiks på 315 udfordrede vi guldet på 320 kg, hvilket blev løftet i overbevisende stil. Det rakte dog “kun” til sølv i squat, men hele 20 kg PR!
Efter det sidste sæt knæbind gav min krop op – jeg havde udtjent min pligt og måtte slikke sårene under bænkpressen.

Både Jeppe og Lasse havde som Trine og et prekært forhold til bænkpres. Det blev ikke bedre af, at gulvet til stævnet var meget glat og samtlige løftere døjede med at blive liggende. Jeppes albue havde samtidig drillet i flere uger, men han endte med at lave serien 150-160-167.5x – 2.5 kg under stævne-PR, men suverænt under omstændighederne.
Lasse derimod havde nogle flere problemer og bommede desværre alle sine tre forsøg på 190 kg.

Videre til dødløft. Her stod den på medaljejagt for Jeppe og, i ly af frustrationen over bænken, overlevelse for Lasse. Min krop havde kommet sig lidt og jeg kunne heldigvis være lidt behjælpelig med taktik og talkum.
Jeppe løftede 250 og 270, hvorefter den stod på taktik, men da alle de andre missede deres 3. forsøg kunne vi køre vores eget løb og gik på 280. Jeppe havde fået fat i noget meget potent lugtesalt inden sit forsøg på 280 og var maks klar. Jeppe fik de 280 kg op og nappede sølvet foran forhåndsfavoritterne. Samlet set en total på 710 kg og en stævne-PR på massive 72.5 kg!
Lasse elsker squat så meget, at han også gerne vil squatte sine dødløft. Det er dog lidt hårdere, når man lige har squattet 320 kg og Lasse måtte nøjedes med sin åbner på 260 kg. Lasse tager sølv i squat og dødløft, men får desværre ikke en total.

Der skal lyde et stort tak til vores egen Caroline Stougaard for hotel-lignende overnatningsfaciliteter og hjælp på dagen.

Alt i alt en super fed dag i Albertslund 😀

Jonas Møll over and out.

DSC_0170DSC_0189DSC_0222DSC_0248DSC_0279DSC_0288DSC_0294DSC_0295DSC_0299DSC_0301DSC_0303DSC_0308DSC_0309DSC_0313DSC_0315DSC_0317DSC_0325DSC_0343DSC_0344DSC_0345DSC_0348

VM Open i Orlando

Ved det netop afholdte VM Open i udstyrs 3-kamp, løftede vores egen Trine Bagger. Hende og hendes trofaste hjælper, Jonas, tog af sted torsdag d. 10/11 for at kunne akklimatisere sig i fht. tidsforskellen inden Trine skulle løfte om mandagen. Her en beskrivelse fra Jonas:

“Da det blev mandag kl. 17 lokal tid, hvor der skulle være stævnestart, var den forrige gruppe stadig igang. Starten blev derfor udskudt en time og vi væbnede os med tålmodighed. Vi havde ventet hele dagen og ville egentlig bare gerne i gang. Trine var ved godt mod, men vi havde begge haft meget svært ved at vende os til tidsforskellen og havde været oppe siden kl. 0300. Det kunne dog ikke mærkes, da vi endelig fik lov at komme igang med squatten. Trine åbnede sikkert på 150 kg og vi øgede til 155 kg. Også den blev løftet overbevisende, men dog en smule tung. Planen om de 160 som vi havde lagt hjemmefra så ud til at blive en realitet – de fik i hvert fald et forsøg. Vi var tre mand om at lægge knæbindene, hvor undertegnede skulle trække så hårdt i knæbindene, at rollerne for et øjeblik var byttet om og Trine nu heppede på mig. På kom de og landstræneren, Jørgen, og Trine blev enige om, at der var størst succeschance, hvis Trine kun lige præcis kom i dybde. Det betød, at Jørgen skulle kalde Trine ned med få milimeters fejlmargin – et job, der kunne koste ham livet, hvis han kaldte den for højt og Trine efterfølgende fik fingre i ham. Heldigvis sad meldingen og dybden lige i skabet og løftet blev godkendt 2-1; måske som følge af, at de andre forsøg havde været rigtig dybe og dommerne mente, at Trine havde sparet lidt sammen. Godkendt blev de i hvert fald og ny dansk samt personlig rekord.

Så kom tiden til bænkpres som havde drillet utrolig meget i opkøringen, hvilket betød, at Trine først skulle finde sin endelige startvægt ude i opvarmning. Der var forståeligt lidt stress på, og vi endte med at måtte springe et opvarmningsløft over for at have mulighed for at ændre startvægten, der skal ske senest 3 minutter før start.
Det sidste løft på 92.5 kg i opvarmningen så ret tunge ud, men vi holdte fast i de 95 som vi havde meldt fra start. Trine vælger dog at presse stangen helt op over hovedet, hvor den bliver for tung og rammer ned på safety’erne. På den igen i 2. forsøg på samme vægt. Her rammer hun den bedre, men den er ganske enkelt for tung og spotterne må tage den efter et par sekunders kamp. Fuck – vi er ikke kommet helt til Orlando for at bomme ud. Heldigvis har Jørgen stået i denne situation før og han tænker hurtigt. Vi trækker bænkprestrøjen af Trine og justerer den, så den sidder mere aggressivt. Det betyder, at den hjælper lidt mere, men også at den er sværere at styre. Det giver dog Trine troen tilbage på det og hun vågner op efter at have været lidt sløv. Hele den danske fanskare (på ca. 5 mand) hepper og råber, da Trine går ind for enten at bomme ud for første gang eller forhåbentlig bestemme over trøjen og vægten, så vi kan komme videre til favoritdisciplinen, dødløft. Trine rammer den lige i røven og får vægten igennem sit sticking point og ligger med den i strakte arme. Godkendt 3-0 og jublen bryder ud.

Så er det blevet tid til dødløft, hvor Trine har en spinkel medaljechance. Startvægten lyder på 165 kg. Opvarmingen ser desværre ret tung ud og Trine kan for alvor mærke, at vi vågnede kl. 3 om natten og klokken nu er 23. De 165 bliver dog løftet, men legende let ser det ikke ud.